Proiect Fonduri Norvegiene2023-04-20T07:13:38+00:00

Proiect: “Extinderea capacității de producție a Izotec Group pentru ferestre și uși ecologice și inovatoare”

Anunț privind demararea proiectului intitulat „Extinderea capacității de producție a Izotec Group pentru ferestre și uși ecologice și inovatoare” al Izotec Group S.R.L.

Izotec Group S.R.L. va implementa proiectul intitulat „Extinderea capacității de producție a Izotec Group pentru ferestre și uși ecologice și inovatoare”, cu următoarele caracteristici:

 • Data de începere: 22 iunie 2021
 • Data finalizării: 31 mai 2022
 • Valoarea proiectului: 1.052.000 euro
 • Valoarea grantului: 628.000 euro

Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.

Proiectul este finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.

Obiectul contractului de finanțare:

 • Finanțarea costurilor eligibile ale proiectului.

Rezultate estimate ale proiectului:

 • Creșterea  cifrei de afaceri;
 • Creșterea profitului operațional;
 • Scăderea emisiilor de CO2;
 • Introducerea unei tehnologii/proces/soluție inovative (noi pentru Izotec Group S.R.L.)

Finanțarea acordată va permite realizarea întregii investiții propuse, într-o singură etapă. În lipsa finanțării, Izotec Group S.R.L. ar fi realizat această investiție în mai multe etape.

Prin obținerea acestui grant, Izotec Group S.R.L. beneficiază de următoarele avantaje:

 • Perioada de realizare a investiție mult mai scăzută
 • Creșterea mai mare a cifrei de afaceri și a profitului net operațional
 • Prețuri mai bune pentru achiziția echipamentelor.

Persoana de contact:
Dna Violeta Mitrea
Mobil: +4.0746.036.227
Email: violeta.mitrea [at] izotec.ro

Announcement regarding the start of the project entitled „Izotec Group expansion of production capacity for eco-friendly and innovative windows and doors” of Izotec Group S.R.L.

Izotec Group S.R.L. will implement the project entitled “Izotec Group expansion of production capacity for eco-friendly and innovative windows and doors”, having the following characteristics:

 • Start date: 22 June 2021
 • Completion date: 31 may 2022
 • The value of the project: 1,052,00 euros
 • The amount of the grant: 628,000 euros

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Romania 2014-2021, in the frame of the “SME Growth Programme Romania”.

Supported by the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the “SME Growth Programme Romania”.

The purpose of the contract:

 • The financial grant will be used exclusively to finance the eligible cost of the project.

The estimated outcomes and outputs:

 • The increase in turnover
 • The increase in net operational profit (EBIT)
 • Annual decrease of CO2 emissions
 • 1 innovative technology/processes/solution applied (new for enterprise).

The funding granted will allow the entire proposed survey to be carried out in a single step.

In the absence of the grant, Izotec Group S.R.L. would have carried out this investigation in several steps.

By obtaining this subsidy, Izotec Group S.R.L benefits from several advantages:

 • Much shorter implementation period
 • Greater increase in turnover and net operating profit
 • Better prices for the equipment.

Contact person:
Dna/Mrs Violeta Mitrea
Mobil: +4.0746.036.227
Email: violeta.mitrea[at]izotec.ro

Go to Top