Linia tehnologică pentru Sudură Invizibilă

De la finalul lunii martie am intrat într-o nouă etapă în cadrul proiectului „Extinderea capacității de producție a Izotec Group pentru ferestre și uși ecologice și inovatoare”, respectiv livrarea și instalarea tehnologiei germane pentru noua linie de producție a unor noi modele de ferestre premium Izotec.

Această nouă investiție destinată să aducă o îmbunătățire vizibilă în calitatea produselor noastre este linia tehnologică pentru Sudură Invizibilă produsă în Germania de firma URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG.

Este de altfel prima mașină de acest tip produsă și livrată în România de firma germană, binecunoscută în domeniu pentru gradul înalt de calitate al utilajelor produse.

Nivelul de performanță este de două ori mai bun decât cel al utilajelor existente pe piață, respectiv timpul de sudură este la jumătate față de ce pot face restul mașinilor de sudură invizibilă.

Invisible Welding Technology Line

Since the end of March, we have entered a new stage in the project ” Izotec Group expansion of production capacity for eco-friendly and innovative windows and doors “, respectively the delivery and installation of German technology for the new production line of new premium window models Izotec.

This new investment designed to bring a visible improvement in the quality of our products is the technological line for Invisible Welding produced in Germany by URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG.

It is also the first Technology Line of this type produced and delivered in Romania by the German company, well known in the field for the high quality of the equipment produced.

The level of performance is twice as good as that of the existing machines on the market, respectively the welding time is half of what can make the rest of the invisible welding machines.

Tipurile de operațiuni efectuate de această linie tehnologică sunt:

  • profil color – sudură invizibilă;
  • profil color – sudură la 0,2mm;
  • profil alb – sudură și debavurare clasică.

Fluxul tehnologic se va completa până la jumătatea anului și cu o linie automatizată de montaj feronerie pe cercevea, de asemenea produsă în Germania de firma URBAN GmbH & Co.

În acest fel, investiția în tehnologie efectuată de Izotec Group la cea de-a 3-a unitate de producție se ridică la peste 2,5 milioane de euro, din care circa 1 milion de euro este susținut de finanțarea din partea Granturilor SEE și Norvegiene.

*Acest material a fost realizat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul “Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România” și al granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul “Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.

The types of operations performed by this technology line are:

  • color profile – invisible welding;
  • color profile – welding at 0.2mm;
  • white profile – classic welding and deburring.

The technological flow will be completed by the middle of the year with an automated sash hardware assembly line, also produced in Germany by URBAN GmbH & Co.

In this way, the investment in technology made by Izotec Group in the 3rd production unit amounts to over 2.5 million euros, of which about 1 million euros is supported by financing from the EEA and Norwegian Grants.

*This material was produced with the support of grants awarded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism 2014-2021, under the “Romanian SME Development Program” and grants awarded through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, under the The development of SMEs in Romania.