Probe de funcţionare

Linia tehnologică de sudură invizibilă produsă în Germania de firma URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG din Germania, este instalată la fabrica de tâmplărie premium Izotec. Aceasta este de altfel prima tehnologie de acest tip produsă și instalată de firma Urban în România.

Investiția este realizată în cadrul proiectului „Extinderea capacității de producție a Izotec Group pentru ferestre și uși ecologice și inovatoare”, și este susținută și de finanțarea din partea Granturilor SEE și Norvegiene.

În video puteți vedea cum lucrează efectiv utilajul robotizat 100%, aflat în probe de funcționare!

Functional tests

Invisible welding technology line produced in Germany by URBAN GmbH & Co. Maschinenbau KG is installed at the premium PVC carpentry factory Izotec. This is the first technology of this type produced and installed by Urban Company in Romania.

The investment is part of the “Izotec Group expansion of production capacity for eco-friendly and innovative windows and doors” project, and is also supported by funding from the EEA and Norwegian Grants.

In the video you can see how the 100% robotic machine actually works, which is being in tested period!

*Acest material a fost realizat cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismul financiar SEE 2014-2021, în cadrul “Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România” și al granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul “Programului Dezvoltarea IMM-urilor din România”.

*This material was produced with the support of grants awarded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Financial Mechanism 2014-2021, under the “Romanian SME Development Program” and grants awarded through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, under the The development of SMEs in Romania ”.